Kwaliteitsmanagement

Onze adviseurs hebben veel ervaring met het begeleiden van bedrijven, organisaties, ZBC’s en klinieken richting certificatie (ISO 9001, ZKN, HKZ e.d.). Ons uitgangspunt: uw bedrijfsvoering en processen.

We starten met een nulmeting a.d.h.v. de kwaliteitsnorm/certificatie-eisen (bijv. ISO 9001 of ZKN). Door de quick scan krijgt u een goed inzicht in waar uw organisatie staat: Wat is er wel en nog niet geregeld? Op basis daarvan werken we, samen met u, een concreet actieplan uit om te komen tot een kwaliteits- en veiligheid managementsysteem dat past bij uw organisatie en leidt tot klanttevredenheid, continue verbetering en het realiseren van uw ambities en doelen.

We kunnen gaande dit traject u op uiteenlopende wijze van dienst zijn. Gedacht kan worden aan:

  1. Het uitwerken van een digitaal handboek met hyperlinks naar onderliggende documenten en handige zoekfuncties. Dit doen wij in nauwe samenwerking met uw medewerkers.
  2. Het voeren van periodiek kwaliteitsoverleg (bewaken voortgang, onderhoud kwaliteitssysteem, analyseren procesprestaties, verwerken wijzigingen handboek)
  3. Het begeleiden van de jaarlijkse directiebeoordeling
  4. Het uitvoeren van interne audits ter borging en verdere verbetering van de doeltreffendheid van uw kwaliteits- en veiligheid managementsysteem. Ook het opleiden van enkele van uw medewerkers tot intern auditor behoort tot de mogelijkheden!

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking en demonstratie van ons digitaal handboek.

 

 Plaatje bij dienst kwaliteitsmanagement