Organisatieadviezen

U wilt uw bedrijfsresultaten verbeteren maar u weet niet hoe? U wilt een goede marktpositie verkrijgen maar dit lukt maar niet? U wilt als ondernemer weer grip krijgen op uw bedrijf maar omstandigheden zijn u nog steeds de baas? Ons vertrekpunt is uw organisatie en de uitdagingen waarvoor u zich gesteld ziet. Centraal daarbij staat de beweging die nodig is om te komen van waar u nu staat, naar de organisatie die u zich wenst.

Voor welke uitdagingen staan u en uw organisatie?
Onze werkwijze

Intake en inventarisatie

1.    Tijdens het intakegesprek wordt met de ondernemer de vraagstelling nader geconcretiseerd. De focus daarbij ligt op wat aandacht nodig heeft en waar knelpunten zich voordoen.

2.    Relevante informatie zoals brancherapporten, ondernemings- en beleidsplannen, notulen en managementinformatie wordt bestudeerd. Met directie en MT wordt gesproken over strategie, leiderschap en organisatie. Stilgestaan wordt bij de navolgende aspecten:

  • Strategie, visie en leiderschap
  • Organisatie- en overlegstructuur
  • Mensen, cultuur en gedrag
  • Processen, efficiency en toepassing ICT
  • Middelen en resultaten

Met sleutelpersonen uit de organisatie wordt, gegeven de vraagstelling, vanuit een systemisch perspectief ingezoomd op thema’s die aandacht vragen:

  • Wat leeft en speelt er binnen de organisatie? Wat heeft voorgrond?
  • Welke onzichtbare dynamieken, zoals cultuur en loyaliteiten, spelen een rol en zijn van invloed op de effectiviteit van de organisatie?

Met medewerkers wordt gekeken waar zaken goed lopen en waar ze beter kunnen. Gekeken wordt wat er leeft en welke ideeën en suggesties men heeft voor verbetering.

Analyse en bedrijfskundig advies

3.    De adviseurs werken aan de hand van de verkregen informatie een bedrijfskundige analyse uit. Centraal daarbij staat de beweging die ingezet dient te worden om te komen van de huidige- naar de gewenste organisatie (van .. naar ..). Bijvoorbeeld van leverancier naar strategische partner, van het overnemen van verantwoordelijkheden naar het aanspreken erop, van interne focus naar externe, clientgerichtheid.
De bedrijfskundige analyse geeft weer wat goed gaat, waar knelpunten liggen, wat bepaald gedrag in stand houdt (loyaliteiten, normen en waarden) en wat er nodig is om de gewenste beweging (van.. naar..) mogelijk te maken. Concrete en heldere adviezen worden gegeven m.b.t. wijziging of ontwikkeling van de organisatie.

Implementatie

4.    De adviseurs koppelen hun analyse en adviezen terug. Afspraken worden gemaakt over vervolgstappen die nodig zijn om de gewenste beweging mogelijk te maken.De adviseurs houden vinger aan de pols en kunnen de organisatie verder ondersteunen zoals het jaarlijks samen met hen uitwerken en afstemmen van afdelings- en/of veranderplannen.

Plaatje bij dienst organisatieadvies