CAN PROMs

Wat zijn PROMs?

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn vragenlijsten waarin patiënten zelf aangeven hoe zij hun klachten ervaren voorafgaand, tijdens en na afloop van de behandeling. Het zijn relatief korte en eenvoudige vragenlijsten die digitaal afgenomen en verwerkt kunnen worden. Het inzetten van PROMs bevordert het inzicht in zorguitkomsten waarmee zorgaanbieders hun processen kunnen evalueren en waar nodig bijsturen.

Voordelen registreren en analyseren van PROMs:

  1. PROMs geven een goede indicatie van de kwaliteit en de geleverde zorg. Gemeten wordt het effect van de behandeling vanuit het perspectief van de patiënt. Het draait om het meten en verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en de kwaliteit van zorg.
  2. Vergroten inzicht in patiëntervaringen. Een beter inzicht leidt tot betere voorlichting over de effecten van de behandeling en het eventueel tussentijds aanpassen of stoppen van het behandeltraject.
  3. Benchmarking prestaties. Zorgorganisaties kunnen met behulp van PROMs de geleverde prestaties van vestigingen, afdelingen en/of behandelaars met elkaar vergelijken. Best practices kunnen vervolgens worden uitgewisseld.
  4. Compliance: Het perspectief van de patiënt is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de zorg. Zorgverzekeraars analyseren patiëntervaringen bij het inkopen op kwaliteit. Mede door het registreren van PROMs maak je als zorgorganisatie aantoonbaar dat je de beste zorg kan leveren op jou expertisegebied.
  5. Voldoen aan de eisen van ZKN. Zelfstandige Klinieken Nederland eist van de bij haar aangesloten leden/klinieken dat zij per 1 januari 2016 PROMs inzichtelijk kunnen maken.

Benieuwd naar hoe wij u kunnen helpen op het gebied van PROMs??
Klik hier voor informatie over de software die wij aanbieden
Klik hier voor informatie over de diensten die wij rondom PROMs aanbieden

PROMs meten