Normontwikkeling

Care Associates Nederland ontwikkelt kwaliteitsnormen voor wetenschappelijke verenigingen en beroepsgroepen. Ook ondersteunt ze kwaliteitscommissies bij de totstandkoming van deze normen.

Plaatje bij dienst normontwikkeling

Rob Schieman (organisatieadviseur) en Hans Pieter van Not (plastisch chirurg) hebben in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) een leidraad voor plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken ontwikkeld. Deze leidraad biedt belangrijke aanknopingspunten voor ook andere medisch specialistische disciplines. De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten( SKMS) stelde destijds middelen beschikbaar voor dit traject. In opdracht van de NVPC zijn ook algemene kwaliteitsnormen voor de plastisch chirurgie ontwikkelt. Elke plastische chirurg in Nederland dient zich hieraan te conformeren. De NVPC beoogt met deze algemene kwaliteitsnormen een bijdrage te leveren aan de praktijkvoering van plastisch chirurgen. De normen bieden de mogelijkheid tot toetsing en oordeelsvorming in het kader van de visitatie nieuwe stijl.

Mocht uw wetenschappelijke vereniging of beroepsgroep kwaliteitsnormen willen ontwikkelen dan kan Care Assoiates Nederland u daarbij van dienst zijn.