PROMs diensten

CAN PROMs biedt haar klanten een totaaloplossing. Wij bieden niet alleen een online systeem waarmee PROMs geregistreerd worden maar kunnen uw organisatie ook daadwerkelijk ondersteunen op uiteenlopend gebied. Voor de toepassing van PROMs als verbeterinstrument zijn er een aantal elementen van belang waarop wij onze activiteiten richten.

1.      Advies over opzet en uitvoering van PROMs in de praktijk
In onze database zitten honderden voorgeprogrammeerde vragenlijsten. Wij adviseren u over welke PROMs uw organisatie het beste kan gebruiken en hoe deze te interpreteren zijn voor analyse en verbetering prestatie.

2.      Advies en training over gebruik registratiesysteem
Wij zorgen ervoor dat het systeem ingericht wordt naar uw wensen. Samen met u denken we na over de gebruiksmogelijkheden en de functionaliteiten van het systeem. Door middel van een training kunnen de gebruikers het systeem optimaal gebruiken.

3.      Halfjaarlijkse rapportage met zicht op het verbeterpotentieel
De adviseur maakt voor de organisatie per kwartaal een managementrapportage met de belangrijkste inzichten in resultaten en het verbeterpotentieel. Deze rapportage kan gebruikt worden voor het jaarverslag, kwaliteitsverslag en in het HR beleid. De feedback van patiënten kan gebruikt worden om medewerkers te motiveren en te coachen. Ook kunnen de resultaten opgenomen worden op de site van de organisatie.

4.      Response rate verhogen
Er wordt advies uitgebracht hoe de response rate het beste verhoogd kan worden: we kijken in welke mate patiënten op de hoogte worden gebracht van PROMs tijdens de eerste behandeling, informatiesheet voor patiënten met nut en doel van PROMs, door middel van herinnering mails, telefonische benadering etc.

5.      Benchmarken met andere organisaties
Wanneer meerdere klanten hier toestemming tot hebben gegeven, kan er per halfjaar / jaar een vergelijk worden gestuurd naar deelnemende organisaties.

6.      Begeleiding bij de implementatie van verbeteringen
Door de resultaten te evalueren kunnen wij u adviseren over hoe verbetering van uw dienstverlening mogelijk is en waar verhoging van patiënttevredenheid aan kan bijdragen.

Heeft u interesse in CAN PROMs en onze ondersteuning daarbij? Wij maken graag kennis met u en kunnen geheel vrijblijvend een demonstratie verzorgen van ons registratiesysteem. Neem contact op met onze PROMs adviseur Valesca Lefeber 0619450127